CG 1/2011 Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Atrem S.A.

CG 1/2011 Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Atrem S.A. 2011.03.30

Zarząd spółki Atrem S.A., niniejszym prezentuje kandydatury na Członków Rady Nadzorczej Atrem S.A. Pan Tadeusz Kowalski – kandydat niezależny, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Atrem S.A., rekomendowany przez akcjonariusza Atrem S.A. Pana Konrada Śniatałę. Pani Hanna Krawczyńska – kandydat niezależny, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Atrem S.A., rekomendowana przez akcjonariusza Atrem S.A. Pana Konrada Śniatałę. Pani Gabriela Śniatała - nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Atrem S.A. rekomendowana przez akcjonariusza Atrem S.A. Pana Konrada Śniatałę. Pan Wojciech Kuśpik - kandydat niezależny, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Atrem S.A., rekomendowany przez akcjonariusza Atrem S.A. Pana Konrada Śniatałę. Pan Andrzej Rybarczyk - kandydat niezależny, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Atrem S.A., rekomendowany przez akcjonariusza Atrem S.A. Pana Konrada Śniatałę. Życiorysy kandydatów umieszczono w prospekcie emisyjnym Atrem S.A. dostępnym pod adresem: http://www.atrem.pl/RELACJE_INWESTORSKIE/Spolka/Dokumenty/Prospekt_emisyjny Zbiór zasad ładu korporacyjnego dostępny jest na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie pod adresem: http://www.corp-gov.gpw.pl Podstawa prawna raportu: §29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" zasada II ust 1 pkt.5