Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji ATREM S.A.

Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji ATREM S.A. 2011.08.09

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 8 sierpnia 2011 roku Spółka Atrem S.A. otrzymała Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. informujący, że w dniu 10 sierpnia 2011 roku w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii B pod kodem PLATREM00017 w liczbie 70 000 akcji. Podstawa prawna: § 34 ust.1 pkt 1) Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku