Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A.

2011.03.02 Zarząd Atrem S.A. podaje do wiadomości publicznej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 2 marca 2011 roku: 1. Konrad Śniatała posiadał 8 049 676 głosów z ogólnej liczby 10.951.200 głosów na NWZA, co stanowiło 73,5% głosów na NWZ oraz 58,27% ogólnej liczby głosów. 2. Marek Korytowski 1.239.810 głosów z ogólnej liczby 10.951.200 głosów na NWZA, co stanowiło 11,32% głosów na NWZ oraz 8,97% ogólnej liczby głosów. 3. Gabriela Śniatała posiadała 961.714 głosów z ogólnej liczby 10.951.200 głosów na NWZA, co stanowiło 8,79% głosów na NWZ oraz 6,96% ogólnej liczby głosów. 4. ING OFE posiadał 700.000 głosów z ogólnej liczby 10.951.200 głosów na NWZA, co stanowiło 6,39% głosów na NWZ oraz 5,06% ogólnej liczby głosów. Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lutego 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późniejszymi zmianami).