Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 8.12.2011 roku

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 8.12.2011 roku 2011.12.09

Zarząd Atrem S.A. podaje do wiadomości publicznej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A., które odbyło się w dniu 8 grudnia 2011 roku: 1. Konrad Śniatała posiadał 7.722.676 głosów z ogólnej liczby 13.885.679 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 72,27 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 55,62% ogólnej liczby głosów. 2. Marek Korytowski posiadał 1.201.810 głosów z ogólnej liczby 13.885.679 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 11,25% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 8,66 % ogólnej liczby głosów. 3. Gabriela Śniatała posiadała 961.714 głosów z ogólnej liczby 13.885.679 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 9 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 6,93% ogólnej liczby głosów. 4. ING OFE posiadał 800.000 głosów z ogólnej liczby 13.885.679 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 7,49 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 5,76% ogólnej liczby głosów. Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lutego 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późniejszymi zmianami).