Zawarcie aneksu do umowy znaczącej spółki zależnej

Zawarcie aneksu do umowy znaczącej spółki zależnej

2011.01.05 Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 5 stycznia 2011 roku powziął informację, że jego spółka zależna Contrast Sp. z o.o. (Wykonawca), w dniu 29 grudnia 2010 zawarła w trybie obiegowym aneks do umowy z dnia 19 grudnia 2008 roku zawartej pomiędzy Contrast Sp. z o. o. i MEGA sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej (Zamawiający), w ramach zadania pn. „Budowa Farmy Wiatrakowej w Woli Rafałowskiej”. Termin zakończenia prac ustalono na dzień 31 marca 2011 r. Pozostałe postanowienia umów pozostają bez zmian. Emitent informował o zawarciu umowy oraz o znaczących zmianach w umowie w raportach bieżących nr 14/2008, 70/2009, 11/2010, 30/2010, 34/2010 oraz 57/2010.