Zmiana postanowień umowy znaczącej

Zmiana postanowień umowy znaczącej

2011.10.28 Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 27 października 2011 roku Emitent zawarł z Towarzystwem Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. z siedzibą w Warszawie aneks do umowy z dnia 28 sierpnia 2009 r. o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego. TU Euler Hermes S.A. będzie wystawiał gwarancje kontraktowe do dnia 31 października 2012. Emitent informował o zawarciu umowy z TU Euler Hermes S.A. w raporcie bieżącym nr 65/2009 oraz 58/2010. Pozostałe postanowienia umowy oraz aneksu nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu umów.