Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. w dniu 17 czerwca 2014 r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. w dniu 17 czerwca 2014 r.

2014.06.17 Atrem S.A. podaje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. w dniu 17 czerwca 2014 r., zwołane na godzinę 11:00, w siedzibie spółki Atrem S.A. Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).