Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 17.06.2014 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 17.06.2014 r.

2014.06.17 Zarząd Atrem S.A. podaje do wiadomości publicznej wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A., które odbyło się w dniu 17 czerwca 2014 roku: 1. Pan Konrad Śniatała posiadał 7.722.676 głosów z ogólnej liczby 13.885.679 głosów, co stanowiło 72,27 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 55,62 % ogólnej liczby głosów. 2. Pan Marek Korytowski posiadał 1.201.810 głosów z ogólnej liczby 13.885.679 głosów, co stanowiło 11,25 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 8,66 % ogólnej liczby głosów. 3. Pani Gabriela Śniatała posiadała 961.714 głosów z ogólnej liczby 13.885.679 głosów, co stanowiło 9 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 6,93% ogólnej liczby głosów. 4. ING OFE posiadał 800.000 głosów z ogólnej liczby 13.885.679 głosów, co stanowiło 7,49 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 5,76% ogólnej liczby głosów. Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lutego 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późniejszymi zmianami).