Zmiana postanowień umowy znaczącej

Zmiana postanowień umowy znaczącej

2014.07.28 Zarząd Atrem S.A informuje, że w dniu 28 lipca 2014 roku powziął informację o podpisaniu w trybie obiegowym przez spółkę zależną od Emitenta- Contrast Sp. o. o. (Wykonawca) ze spółką Obrascon Huarte Lain S.A. z siedzibą w Madrycie (Zamawiający), pełniącą funkcję Lidera Konsorcjum w składzie: Obrascon Huarte Lain S.A., PBG S.A. w upadłości układowej, aneksu datowanego na dzień 30 czerwca 2014 roku, do umowy z dnia 19 września 2012 r. przedmiotem, której jest wykonanie instalacji elektrycznych w ramach inwestycji pn. Budowa Stadionu Piłkarskiego w regionie północno - wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym w Białymstoku”- dokończenie Inwestycji. Zgodnie z treścią aneksu zmianie uległ termin realizacji przedmiotu umowy na dzień 15 sierpnia 2014 roku. Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie. Emitent informował o zawarciu i zmianach wskazanej powyżej umowy w raportach bieżących nr: 36/2012 oraz 9/2014.