Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd ATREM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 3 kwietnia 2023 r., Zarząd Spółki otrzymał informację o rezygnacji z dniem dzisiejszym, tj. 3 kwietnia 2023 r., z funkcji Członka Rady Nadzorczej ATREM S.A., złożonej przez Pana Pawła Mirskiego. Pan Paweł Mirski nie wskazał przyczyn swojej rezygnacji.