Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dn. 26.06.2023 r.

Zarząd Atrem S.A. z siedziba w Bydgoszczy podaje do wiadomości publicznej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A., które odbyło się w dniu 26 czerwca 2023 roku: 1. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. posiadała 6.618.184 głosów, z ogólnej liczby 9 230 079 głosów, co stanowiło 100,00 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 71,70% ogólnej liczby głosów.